The Collectors

Một quạt điện có điện trở là 30 Ω, đặt vào hai đầu quạt điện một...

Câu hỏi: Một quạt điện có điện trở là 30 Ω, đặt vào hai đầu quạt điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V thì dòng điện chạy qua quạt có gí trị hiệu dụng là 2,5 A. Biết hệ số công suất của quạt điện là 0,9. Hiệu suất của quạt là
A. 62,12%
B. 86,72%
C. 67,87%
D. 89,91%
𝓟 = UI cos φ = 220.2,5.0,9 = 495 W
𝓟hp​ = RI2​ = 30.2,52​ = 187,5 W
$\Rightarrow$ Hiệu suất $\mathrm{H}=\dfrac{\mathcal{P}-\mathcal{P}_{h p}}{\mathcal{P}}=62,1 \%$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top