The Collectors

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy phát ra có tần số 50Hz thì roto phải quay với tốc độ
A. 750 vòng/ phút
B. 75 vòng/ phút
C. 480 vòng/ phút
D. 3000 vòng/ phút
Để suất điện động do máy phát ra có tần số 50Hz thì roto phải quay với tốc độ:
$f=pn\Rightarrow n=\dfrac{f}{p}=\dfrac{50}{4}=12,5$ vòng/s = 750 vòng/phút
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top