T

Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực tạo ra dòng điện...

Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz. Tốc độ quay của rôto máy phát là
A. 375 vòng/phút.
B. 400 vòng/phút.
C. 6,25 vòng/phút.
D. 40 vòng/phút.
Tần số của dòng điện do máy phát tạo ra: $f=\dfrac{pn}{60}\Rightarrow n=\dfrac{60f}{p}=\dfrac{60.50}{8}=375$ vòng/phút.
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top