The Collectors

Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz. Tốc độ quay của rôto...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz. Tốc độ quay của rôto máy phát là
A. 375 vòng/phút.
B. 400 vòng/phút.
C. 6,25 vòng/phút.
D. 40 vòng/phút.
+ Tần số của dòng điện do máy phát tạo ra ${f = }\dfrac{{pn}}{60}\Rightarrow {n = }\dfrac{60{f}}{{p}}=\dfrac{60.50}{8}=375$ vòng/phút
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top