T

Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này
A. Làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
B. Là máy tăng áp.
C. Làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
D. Là máy hạ áp.
+ Máy biến áp có số vòng thứ cấp ít hơn số vòng sơ cấp $\Rightarrow $ máy hạ áp.
Đáp án D.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top