T

Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2200 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2200 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Mạch thứ cấp mắc với bóng đèn có hiệu điện thế định mức 6 V. Để đèn sáng bình thường thì ở cuộn thứ cấp, số vòng dây phải bằng
A. 60 vòng
B. 200 vòng
C. 100 vòng
D. 80 vòng
+ Áp dụng công thức máy biến áp ${{N}_{2}}={{N}_{1}}\dfrac{{{U}_{2}}}{{{U}_{1}}}=2200.\dfrac{6}{220}=60$ vòng.
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top