Tăng Hải Tuân

Một dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Kể từ lúc điện tích trên bản tụ thứ nhất có giá trị cực đại...

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Câu hỏi: Một dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Kể từ lúc điện tích trên bản tụ thứ nhất có giá trị cực đại là Q0​ thì sau khoảng thời gian ngắn nhất là 10μm điện tích trên bản tụ thứ 2 là $\dfrac{-{{Q}_{0}}}{\sqrt{2}}$. Chu kỳ dao động riêng của mạch LC là bao nhiêu
A. 80 μm
B. 60 μm
C. 40 μm
D. 120 μm
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top