The Collectors

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật nặng của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì nó...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật nặng của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì nó va chạm và dính vào một vật nhỏ đang đứng yên. Sau đó :
A. Biên độ dao động của con lắc tăng.
B. Chu kì dao động của con lắc giảm.
C. Tần số dao động của con lắc giảm.
D. Năng lượng dao động của con lắc tăng.
+ Sau va chạm khối lượng của vật tăng $\Rightarrow $ tần số dao động của vật giảm.
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top