Mối liên hệ giữa điện tích và hiệu điện thế?

phong

New Member
Câu hỏi
Mình có đọc được 1 tài liệu tham khảo về sóng điện từ, trong đó có viết công thức lạ lắm , mình post lên mọi người xem thử cm nó được không nhé :
Khi:
$C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_2}{C_1}$
$C_1$ song song $C_2 \Rightarrow u_1=u_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_1}{C_2}$
Mình loay hoay hoài không bit $C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2$, $C_1$ song song $C_2$ $\Rightarrow u_1=u_2$ ở đâu ra mọi người giúp với !!
 

ngocnhat95

Active Member
Câu hỏi
Mình có đọc được 1 tài liệu tham khảo về sóng điện từ, trong đó có viết công thức lạ lắm , mình post lên mọi người xem thử cm nó được không nhé :
Khi:
$C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_2}{C_1}$
$C_1$ song song $C_2 \Rightarrow u_1=u_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_1}{C_2}$
Mình loay hoay hoài không bit $C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2$, $C_1$ song song $C_2$ $\Rightarrow u_1=u_2$ ở đâu ra mọi người giúp với !!

$ W=\dfrac{1}{2}CU^2=\dfrac{Q^2}{2C}$
 

rainmeteror

Active Member
Ý mình mún hỏi $C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2$, $C_1$ song song $C_2$ $\Rightarrow u_1=u_2$ là làm sao. Tụ nối tiếp thì sao q lại bằng nhau nhỉ ?
Bạn cứ liên tưởng cực âm của thằng này nối với cực dương của thằng kia, để trung hòa về điện thì hai thằng đấy phải có độ lớn bằng nhau.
 
Câu hỏi
Mình có đọc được 1 tài liệu tham khảo về sóng điện từ, trong đó có viết công thức lạ lắm , mình post lên mọi người xem thử cm nó được không nhé :
Khi:
$C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_2}{C_1}$
$C_1$ song song $C_2 \Rightarrow u_1=u_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_1}{C_2}$
Mình loay hoay hoài không bit $C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2$, $C_1$ song song $C_2$ $\Rightarrow u_1=u_2$ ở đâu ra mọi người giúp với !![/qu
Câu hỏi
Mình có đọc được 1 tài liệu tham khảo về sóng điện từ, trong đó có viết công thức lạ lắm , mình post lên mọi người xem thử cm nó được không nhé :
Khi:
$C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_2}{C_1}$
$C_1$ song song $C_2 \Rightarrow u_1=u_2 \Rightarrow \dfrac{W_{C_1}}{W_{C_2}} = \dfrac{C_1}{C_2}$
Mình loay hoay hoài không bit $C_1$ nối tiếp $C_2 \Rightarrow q_1=q_2$, $C_1$ song song $C_2$ $\Rightarrow u_1=u_2$ ở đâu ra mọi người giúp với !!
Bạn đã hiểu biểu thức liên hệ giữa các cường độ dòng điện với hai cách mắc rồi, chỉ cần bạn hiểu rằng là "cường độ dòng điện tỉ lệ với điện tích với định nghĩa: Cường độ dòng điện bằng lượng điện tích(điện lượng) qua tiết diện S của mạch trong một đơn vị thời gian" nên ta có biểu thức mối liên hệ điện tích giống với cường độ dòng điện. Cụ thể là:
Mắc song song:\[ Q_{b}=Q_{1}+Q_{2}\]
Mắc nối tiếp: \[Q_{b}=Q_{1}=Q_{2}\]
Thân ái!!!
 

Quảng cáo

Top