The Collectors

Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cuộn cảm gồm p cặp cực...

Câu hỏi: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cuộn cảm gồm p cặp cực (pcực nam và p cực bắc). Khi máy hoạt động, rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây. Suất điện động do máy tạo ra có tần số là
A. $\dfrac{p}{n}.$
B. 60 pn.
C. $\dfrac{1}{pn}.$
D. pn.
Suất điện động do máy phát điện xoay chiều tạo ra có tần số: pn (vòng/giây).
Để tính tần số của máy phát điện xoay chiều có hai trường hợp:
+ Tần số: $f=pn$ (vòng/giây).
+ Tần số: $f=\dfrac{pn}{60}$ (vòng/phút).
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top