The Collectors

Mặt Trời phát ra là quang phổ

Câu hỏi: Mặt Trời phát ra là quang phổ
A. vạch hấp thụ.
B. liên tục.
C. đám.
D. vạch phát xạ.
Quang phổ do mặt trời phát ra là quang phổ liên tục
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top