The Collectors

Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn...

Câu hỏi: Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch $u=150\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right).$ Khi $C={{C}_{1}}=\dfrac{62,5}{\pi }\mu F$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại ${{P}_{\max }}=93,75W.$ Khi $C={{C}_{2}}=\dfrac{1}{9\pi }mF$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là
A. 90 V.
B. 120 V.
C. 75 V.
D. $75\sqrt{2} V.$
image1.png

Khi $C={{C}_{1}}\left( {{Z}_{C1}}=160\Omega \right)\Rightarrow {{P}_{\max }}\Rightarrow MCH\Rightarrow \left| \begin{aligned}
& {{Z}_{L}}={{Z}_{C1}}=160\Omega \\
& {{P}_{\max }}=\dfrac{{{U}^{2}}}{R+r}\Rightarrow R+r=240\Omega \left( 1 \right) \\
\end{aligned} \right.$
Khi $C={{C}_{2}}\left( {{Z}_{C2}}=90\Omega \right)\Rightarrow {{u}_{RC}}\bot {{u}_{d}}$
$\tan {{\varphi }_{1}}.\tan {{\varphi }_{2}}=1\Rightarrow \dfrac{{{Z}_{C2}}}{R}.\dfrac{{{Z}_{L}}}{r}=1\Rightarrow \dfrac{90}{R}.\dfrac{160}{r}=1\left( 2 \right)$
Từ (1) và (2) cho $R=r=120\Omega $
$\dfrac{{{U}_{d}}}{U}=\dfrac{\sqrt{{{r}^{2}}+Z_{L}^{2}}}{\sqrt{{{\left( R+r \right)}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C2}} \right)}^{2}}}}\Rightarrow \dfrac{{{U}_{d}}}{150}=\dfrac{4}{5}\Rightarrow {{U}_{d}}=120V.$
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top