The Collectors

Mạch dao động LC lí tưởng có L = 4 mH, điện áp cực đại trên tụ là...

Câu hỏi: Mạch dao động LC lí tưởng có L = 4 mH, điện áp cực đại trên tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên tụ 6 nC thì cường độ dòng điện là $3\sqrt{3}$ mA. Tần số góc của mạch là
A. 5.104​ rad/s
B. 5.105​ rad/s
C. 25.105​ rad/s
D. 25.104​ rad/
AD công thức năng lượng $\mathrm{CU}_{0}^{2}=\dfrac{q^{2}}{C}+\mathrm{Li}^{2} \Rightarrow>\mathrm{C}=10^{-9} \mathrm{~F}$
$\Rightarrow$ Tần số góc $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{L C}}=5.10^{5} \mathrm{rad} / \mathrm{s}$
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top