Khoảng thời gian nhỏ nhất hai vật ngang qua nhau

Bài toán:
Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$ biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chunhs ngang qua nhau là:
A. T/2
B. T
C. T/3
D. T/4
 

Sao Mơ

Well-Known Member
Bài làm:
Phương trình dao động của 2 vật :
$x_{1}=a\cos(\omega t);x_{2}=2A\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{3})$
Chúng đi ngang qua nhau tức là chúng có cùng li độ
$\Rightarrow x_{1}=x_{2}$
Giải PTLG được :
$t=k.\dfrac{T}{2}$
Thời gian ngắn nhất ứng với k=1
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top