Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là

caubebutchi

New Member
Bài toán
$M$ và $N$ là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 $cm$. Tại một điểm $O$ trên đường thẳng $MN$ và nằm ngoài đoạn $MN$, người ta đặt một nguồn dao động với phương trình $u=2,5\sqrt{2}\cos20\pi t$ $cm$, tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng $v=1,6m/s$. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường $M$ và $N$ khi có sóng truyền qua là
A. 13 cm
B. 15,5 cm
C. 19 cm
D. 17 cm

$M$ và $N$ là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 $cm$. Tại một điểm $O$ trên đường thẳng $MN$ và nằm ngoài đoạn $MN$, người ta đặt một nguồn dao động với phương trình $u=2,5\sqrt{2}\cos20\pi t$ $cm$, tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng $v=1,6m/s$. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường $M$ và $N$ khi có sóng truyền qua là
A. 13 $cm$
B. 15,5 $cm$
C. 19 $cm$
D. 17 $cm$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

hoaluuly777

Well-Known Member
Ta có:
$MN^2 = AB^2 + (x_M - x_N)^2$

Vậy MN lớn nhất khi khoảng cách giữa M và N lớn nhất trên vòng tròn lượng giác
Dễ thấy M và N vuông pha nên ta tìm được khoảng cách giữa M và N trên vòng tròn lượng giác có giá trị lớn nhất là 5 cm

Vậy: $MN^2 = 12^2 + 5^2$ $\rightarrow MN = 13$cm
 

mitdot94

New Member
Ta có:
$MN^2 = AB^2 + (x_M - x_N)^2$

Vậy MN lớn nhất khi khoảng cách giữa M và N lớn nhất trên vòng tròn lượng giác
Dễ thấy M và N vuông pha nên ta tìm được khoảng cách giữa M và N trên vòng tròn lượng giác có giá trị lớn nhất là 5 cm

Vậy: $MN^2 = 12^2 + 5^2$ $\rightarrow MN = 13$cm
Gỉai thích giùm mình cách tìm ra khoảng cách lớn nhất giữa MN với. Mình không hiểu.:sad:
 

hongmieu

Well-Known Member
Gỉai thích giùm mình cách tìm ra khoảng cách lớn nhất giữa MN với. Mình không hiểu.:sad:
Hình vẽ của nó thế này bạn nhé :byebye:
MWSnap016.gif
 

Quảng cáo

Top