Khoảng cách từ máy bay đến ăngten rađa ở thời điểm sóng phản xạ từ máy bay là

dinhngan95

New Member
Bài toán
Một anten ra đa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120 micro giây. Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng $3.10^{8}$ m/s. Khoảng cách từ máy bay đến anten ra đa ở thời điểm sóng điện từ phản xạ từ máy bay là?
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một anten ra đa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120 micro giây. Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng $3.10^{8}$ m/s. Khoảng cách từ máy bay đến anten ra đa ở thời điểm sóng điện từ phản xạ từ máy bay là?
Bài làm:
Ta có thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là $120 \mu s$
Nên thời gian sóng phản xạ tưg máy bay trở lại là:
$$t=60 \mu s.$$
Quãng đường cần tìm:
$$s=vt=18 km.$$
 

Quảng cáo

Top