Khoảng cách giữa hai nguồn

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $O_1$ và $O_2$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$ thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_1$ còn nguồn $O_2$ nằm trên tia $Oy$. Trên trục $Ox$ có hai điểm $P$ và $Q$ đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là $4$ cm và $2$ cm. Trên trục $Ox$, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa $O$ nhất là $5,5$ cm. Tung độ của nguồn $O_2$ là
A. $6$ cm
B. $-6$ cm
C. $12$ cm
D. $-12$ cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

hoankuty

Ngố Design
Từ dữ kiện:Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục Ox, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm.. . Ta sẽ có được:
$O_{2}Q-O_{1}Q=2;O_{2}P-O_{1}P=4$
Đồng thời Q thuộc vân bậc 1. Do đó:$ \lambda $=2
$\Rightarrow $ P thuộc vân bậc 2.
Đồng thời ta có:$O_{1}Q-O_{1}P=5,5$(1)
Mà:
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}Q^{2}} =\lambda +O_{1}Q$ (2)
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}P^{2}} =2\lambda +O_{1}P$(3)
Từ (1)+(2)+(3) $\Rightarrow $ $O_{1}O_{2}=6$
Lại có:$O_{2}$ trên tia Oy$\Rightarrow y_{O2}>0$. Do đó chọn A!
 
Last edited:

tkvatliphothong

Well-Known Member
Từ dữ kiện:Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục Ox, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm. . . Ta sẽ có được:
$O_{2}Q-O_{1}Q=2;O_{2}P-O_{1}P=4$
Đồng thời Q thuộc vân bậc 1. Do đó:$ \lambda $=2
$\Rightarrow $ P thuộc vân bậc 2.
Đồng thời ta có:$O_{1}Q-O_{1}P=5,5$(1)
Mà:
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}Q^{2}} =\lambda +O_{1}Q$ (2)
$\sqrt{O_{1}O_{2}^{2}+O_{1}P^{2}} =2\lambda +O_{1}P$(3)
Từ (1)+(2)+(3) $\Rightarrow $ $O_{1}O_{2}=6$
Có 2 đáp án là A và B ?
:beat_brick:
Đọc kĩ đề bài đi bạn :)
 

Quảng cáo

Top