Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là(có hình minh họa và giải thích nhé !)
A. hai lần bước sóng.
B. một bước sóng
C. một nửa bước sóng
D. một phần tư bước sóng.
 

minhtangv

Well-Known Member
Lời giải
(Đăng lại lời giải của gsxoan)
hinh.PNG
Giả sử hai điểm $M, N$ nằm về cùng một phía O
Hai điểm M, N là hai điểm dao động cực đại:
$$\begin{cases} AM-BM=k_1 \lambda \\ AN-BN=k_2 \lambda \end{cases}$$
Do hai điểm này liên tiếp nhau nên : $k_2=k_1+1$
$$\Leftrightarrow AM-BM+\lambda=AN-BN$$
$$\Leftrightarrow \lambda=\left(AN-AM\right)+\left(BM-BN\right)=2MN$$
$$\rightarrow MN=\dfrac{\lambda}{2}$$
Chọn C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Solution

Quảng cáo

Top