Khoảng cách giữa 2 khe bằng bao nhiêu

cobe_latdat

Member
Bài toán:Trong thí nghiệm I-ângvề giao thoa ánh sáng,nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc.Nếu dịch màn quan sát đi 1 đoạn 0,2m theo phương song song vs mặt phăng 2 khe thì khoảng vân thay đổi 1 lượng bằng 500 lần bước sóng.Khoảng cách giữa 2 khe bằng bao nhiêu?
A. 0,2 mm
B .0,4 mm
C. 0,4 cm
D. 0,2 cm
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán:Trong thí nghiệm I-ângvề giao thoa ánh sáng,nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc.Nếu dịch màn quan sát đi 1 đoạn 0,2m theo phương song song vs mặt phăng 2 khe thì khoảng vân thay đổi 1 lượng bằng 500 lần bước sóng.Khoảng cách giữa 2 khe bằng bao nhiêu?
A. 0,2 mm
B .0,4 mm
C. 0,4 cm
D. 0,2 cm

Bài làm:

Ban đầu:
\[ i=\dfrac{\lambda.D}{a}\]
Sau:
\[ i+500.\lambda=\dfrac{\lambda.(D+\Delta D)}{a} \]
Sau trừ đầu được:
\[ 500=\dfrac{\Delta D}{a} \Rightarrow a=10^{-4} m \]
Chọn B
 

cobe_latdat

Member
Theo phương song song vs mặt phăng 2 khe mà cậu.Nếu làm như cậu thì phải là dịch màn ra xa mặt phẳng 2 khe chứ.Hay mình hiểu sai.
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Theo phương song song vs mặt phăng 2 khe mà cậu.Nếu làm như cậu thì phải là dịch màn ra xa mặt phẳng 2 khe chứ.Hay mình hiểu sai.

Nó nói dịch màn quan sát đi 1 đoạn thì có 2 TH, ra xa và lại gần. Thấy ra xa ra kết quả rồi thì không xét TH còn lại nữa.
 

Quảng cáo

Top