Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng

Chuyên mục

Demonhk

Active Member
Bài làm
Ta có
$$A_0=\dfrac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda '=\dfrac{\lambda}{n'}\\\Rightarrow \dfrac{A'}{A_0}=\dfrac{n}{n'}\Rightarrow A'=8J$$
Chọn D
P/s:Cũng sợ bị lừa quá
 

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài làm
Ta có
$$A_0=\dfrac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda '=\dfrac{\lambda}{n'}\\\Rightarrow \dfrac{A'}{A_0}=\dfrac{n}{n'}\Rightarrow A'=8J$$
Chọn D
P/s:Cũng sợ bị lừa quá
Sai lầm ở đây là em luôn nghĩ photon trong mọi môi trường có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng $v=C$ dẫn tới năng lượng của pho ton chỉ phụ thuộc vào $\lambda$:$e=\dfrac{hc}{\lambda}$ đây chỉ là dạng suy ra của nó thôi. Thực ra $e=hf$. Ở đây tần sốlà giống nhau với mọi môi trường.
 
Năng lượng phôtôn $\epsilon =hf$ không thay đổi khi truyền tời môi trường này sang môi trường khác nên đáp số vẫn là 4J
 

Quảng cáo

Top