Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là :

Bài toán
Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng giữa 2 đàu mổi phần tử là $U_r,U_L,U_C$. Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là :
A. $U<U_r+U_L-U_C$
B. $U<U_r+U_C-U_L$
C. $U<U_r-U_L-U_C$
D. $U>U_r+U_L-U_C$

"Khi mạch có tính cảm kháng" đọc đến cái này mình không hiểu!
Cảm ơn!
 

Chuyên mục

Nắng

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Bài toán
Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp , điện áp hiệu dụng giữa 2 đàu mổi phần tử là$U_r,U_L,U_C$. Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là :
A. $U<U_r+U_L-U_C$
B. $U<U_r+U_C-U_L$
C. $U<U_r-U_L-U_C$
D. $U>U_r+U_L-U_C$

"Khi mạch có tính cảm kháng" đọc đến cái này mình ko hiểu !
Cảm ơn !
Khi mạch có tính cảm kháng , $U_C>U_L$
Khi đó $$U^2=U_R^2+(U_C-U_L)^2< (U_R+U_C-U_L)^2$$
Suy ra $$U < U_R+U_C-U_L$$
Vậy chọn B. :)
 

Quảng cáo

Top