Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau 1 đoạn là:

inconsolable

Active Member
Bài toán
con lắc lò xo nằm ngang có Vật m=1,25kg.k=200N/m.Đặt vật m2=3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén 8 cm.Khi thả nhẹ chúng ra,lò xo đẩy 2 vật chuyển động về 1 phía.lấy $\pi^2=10$.Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau 1 đoạn là:
A. $4\pi-8$ cm
B. 16 cm
C. $2\pi-4$ cm
D. $4\pi-4$ cm
 

Oneyearofhope

National Economics University
2 vật sẽ tách khỏi nhau sau khi chúng qua vị trí cân bằng; Vật m1 dao động với biên độ ms; còn vật m2 chuyển động thẳng đều với vận tốc $\omega _{1}A=A\sqrt{\dfrac{K}{m_1+m_2}}=16\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$; sau khi qua VTCB ta có tần số góc mới là $\omega _2=\sqrt{\dfrac{K}{m_1}}=4\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$. Ta có $W_{1}A_{1}=W_{2}A_{2}\Leftrightarrow 2\pi .8=A_{2}4\pi \Rightarrow A_{2}=4\left(cm\right)$; quãng đường vật m2 đi được là trong T/4 là:$\omega _{1}A_{1}\dfrac{T}{4}=2\pi .8.0,125=2\pi \left(cm\right)$ $$\Rightarrow d=2\pi -4\left(cm\right)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top