The Collectors

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn...

Câu hỏi: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của
A. lực từ.
B. lực lạ.
C. lực hấp dẫn.
D. lực điện trường.
Phương pháp:
Sử dụng lí thuyết “Bài 17: Dòng điện không đổi. Nguồn điện – SGK Vật Lí 11”.
Cách giải:
Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện trường.
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top