Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu?

LeLinh

Member
Bài toán
Hai vật cùng khối lượng gắn vào lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau. Có biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$ biết $ A_1=2 A_2$ khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.56J$ thì dao động 2 có thế năng $W_{t2}=0.08J$. Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu?

A. 0.2J
B. 0.56J
C. 0.22J
D. 0.48J
 

banana257

Well-Known Member
Bài toán
Hai vật cùng khối lượng gắn vào lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau.Có biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$ biết $ A_1=2 A_2$ khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.56J$ thì dao động 2 có thế năng $W_{t2}=0.08J$.Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu?

A. 12.5%
B. 28.5%
C. 14.25%
D. 43.6%
Có nhầm đáp án câu khác không thế, sao lại ra %
$$\dfrac{A_1}{A_2}=2\rightarrow W_1=4W_2$$
$$W_{t2}=0.08J\rightarrow W_{t1}=4.0.08J=0.32J$$
$$W_{c_1}=0.32+0.56=0.88J$$
$$W_{đ 1}=0.08\rightarrow W'_{t1}=0.8J\rightarrow W'_{t2}=\dfrac{0.8}{4}=0.2J$$
http://vatliphothong.vn/t/3185/
 

Quảng cáo

Top