Hệ thức nào sau đây đúng?

phituyetnhung

New Member
Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM( chứa điện trở $R_{1}$ nối tiếp với cuộn cảm thuần L) và MB(chứa điện trở $R_{2}$ nối tiếp với tụ C) mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào 2 đầu AB 1 hđt xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì hđt hiệu dụng của AM và MB lần lượt là $U_{1}$, $U_{2}$. Nếu $U^{2}=U_{1}^{2}+U_{2}^{2}$ thì hệ thức nào sau đây đúng?
A. $L=CR_{1} R_{2}$
B. $C=LR_{1} R_{2}$
C. $LC=R_{1} R_{2}$
D. $LR_{1}=CR_{2}$
 

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM( chứa điện trở $R_{1}$ nối tiếp với cuộn cảm thuần L) và MB(chứa điện trở $R_{2}$ nối tiếp với tụ C) mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào 2 đầu AB 1 hđt xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì hđt hiệu dụng của AM và MB lần lượt là $U_{1}$, $U_{2}$. Nếu $U^{2}=U_{1}^{2}+U_{2}^{2}$ thì hệ thức nào sau đây đúng?
A. $L=CR_{1} R_{2}$
B. $C=LR_{1} R_{2}$
C. $LC=R_{1} R_{2}$
D. $LR_{1}=CR_{2}$
Bài làm
Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{U}=\overrightarrow{U_1}+\overrightarrow{U_2} \\ U^{2}=U_{1}^{2}+U_{2}^{2} \end{cases}$$
Do đó $u_{1}$ và $u_2$ vuông pha nhau
$$\Rightarrow \tan\varphi_1.\tan\varphi_2=-1$$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_L}{R_1}.\dfrac{-Z_C}{R_2} = -1$$
$$\Rightarrow L=CR_{1} R_{2}$$
Thực sự là sau khi thi ĐH xong, thất vọng về kết quả lý quá nên lâu lắm không đụng đến lý, đây là bài đầu tiên mình làm sau khi thi xong!!!
 

phituyetnhung

New Member
Bài làm
Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{U}=\overrightarrow{U_1}+\overrightarrow{U_2} \\ U^{2}=U_{1}^{2}+U_{2}^{2} \end{cases}$$
Do đó $u_{1}$ và $u_2$ vuông pha nhau
$$\Rightarrow \tan\varphi_1.\tan\varphi_2=-1$$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_L}{R_1}.\dfrac{-Z_C}{R_2} = -1$$
$$\Rightarrow L=CR_{1} R_{2}$$
Thực sự là sau khi thi ĐH xong, thất vọng về kết quả lý quá nên lâu lắm không đụng đến lý, đây là bài đầu tiên mình làm sau khi thi xong!!!

Bao nhiêu mà thất vọng ạ. Mấy bài này e làm còn không ra đáp án cơ. Cứ nhầm lẫn lung tung hết cả lên :(
 

Quảng cáo

Top