f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là

achanh96

Member
Bài toán
Cho đoạn mach AMB. Đoạn AM gồm R, C; đoạn MB gồm cuộn cảm L. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và MB luôn lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{2}$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{1}$ và trễ pha so với $u_{AB}$ góc $\alpha_{1}$. Điều chỉnh tần số để diện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{2}$ thì điện áp tức thời trên AM trễ pha hơn $u_{AB}$ góc $\alpha_{2}$. Biết $\alpha_{1}$+$\alpha_{2}$=$\dfrac{\pi }{2}$ và $U_{2}$=0,75$U_{1}$. Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là
A. 0,6
B. 0,8
C. 1
D. 0,75
 

hoangmac

Well-Known Member
Bài toán
Cho đoạn mach AMB. Đoạn AM gồm R, C; đoạn MB gồm cuộn cảm L. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và MB luôn lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{2}$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{1}$ và trễ pha so với $u_{AB}$ góc $\alpha_{1}$. Điều chỉnh tần số để diện áp trên AM có giá trị hiệu dụng $U_{2}$ thì điện áp tức thời trên AM trễ pha hơn $u_{AB}$ góc $\alpha_{2}$. Biết $\alpha_{1}$+$\alpha_{2}$=$\dfrac{\pi }{2}$ và $U_{2}$=0,75$U_{1}$. Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là
A. 0,6
B. 0,8
C. 1
D. 0,75
Khi cộng hưởng thì $\alpha_1$ chính là hệ số công suất của $AM$
Do điện áp $U_{1}$ và $U_{2}$ đối xứng nên
$$\cos \alpha_{1}=\dfrac{U_{1}}{\sqrt{U_{1}^2+U_{2}^2}}=0,8$$
Vậy chọn B.
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Khi cộng hưởng thì $\alpha_1$ chính là hệ số công suất của $AM$
Do điện áp $U_{1}$ và $U_{2}$ đối xứng nên
$$\cos \alpha_{1}=\dfrac{U_{1}}{\sqrt{U_{1}^2+U_{2}^2}}=0,8$$
Vậy chọn B.
Khi bạn không còn cách nào khác mà chọn đáp án thì hệ số công suất của dòng điện xoay chiều thường bằng
$\cos \alpha=0,8;0,83;\dfrac{\sqrt3}{2}$
Đây là trong thực tế nó như thế
 

Quảng cáo

Top