T

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Câu hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
Lời giải chi tiết
* Ý nghĩa:
- Phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
- Giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
- Củng cố miền Bắc, cổ vũ nhân dân miền Nam chiến đấu.
 

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở mi

Quảng cáo

Top