Giải chi tiết Đề thi thử Đại học diễn đàn vatliphothong.vn lần I 2015

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Vậy là đề thi thử Đại học của diễn đàn vatliphothong.vn lần I 2015 đã ra mắt. Mình mở topic này để các bạn thảo luận về các câu hỏi trong đề thi
------------------------------------------------------------
Download đề thi tại http://vatliphothong.vn/t/9670/
------------------------------------------------------------
Đáp án xem tại : http://vatliphothong.vn/download/57/
------------------------------------------------------------
Hy vọng các bạn tham gia sôi nổi, và nhớ tuân thủ nội quy đăng bài!
Let's go
 

Chuyên mục

Đây là đáp án của mình.
1. B. 2. B. 3. B. 4. D. 5. C.
6. A. 7. B. 8. C. 9. C. 10. B.
11. C. 12. C. 13. B. 14. B. 15. A.
16. A. 17. A. 18. A. 19. D. 20. B.
21. B. 22. D. 23. B. 24. A. 25. B.
26. D. 27. C. 28. C. 29. A. 30. B.
31. A. 32. D. 33. A. 34. B. 35. D.
36. A. 37. D. 38. D. 39. C. 40. C.
41. D. 42. C. 43. A. 44. D. 45. C.
46. B. 47. D. 48. D. 49. B. 50. A.
 

Huyen171

Well-Known Member
E mới làm mấy câu đầu :D
Câu 1:

Ta có $F_{hp}=-kx ; a=-\omega ^{2}x$

Nên chọn $B$

Câu 2:

Các phát biểu đúng là 5. Vậy chọn $A$

Câu 3:

Mọi người đều nghe được nốt son 3 là do âm truyền đến tai người có tần số giống nhau

Còn vận tốc của âm thì không ảnh hưởng đến việc này. Do đó ta chọn $B$

Câu 4:

$M,N$ đều cách $O$ một đoạn là $\dfrac{\lambda}{4}$ do đó suy ra

$M, N$ dao động cùng pha. Chọn $D$

Câu 5:

Cơ thể người phát ra tia hồng ngoại. Nên chọn $C$

Câu 6:

$A$ đúng

$B$ sai vì chỉ giống nhau là đều hoạt động trên hiện tưởng cảm ứng điện từ

$C$ sai rồi :D

Vậy chọn $A$

Câu 7:

Ta có:

$n_D >n_C>n_V>n_L>n_{Ch}>n_T$

$\Rightarrow i_{GHD}< i_{GHV}< i_{GHC}< i_{GHCh}< i_{GHT}$

Do đó chỉ có các tia lục lam chàm tím ló ra khỏi mặt bên còn lại

Từ đó có thể chọn $C$ luôn

Câu 8:

Ta có $E=\dfrac{hc}{\lambda}$

Do đó $A, B$ sai rồi

$C$ đúng vì ban ngày sóng trung bị tần điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được. Ban đêm bị tần điện li phản xạ mạnh nên truyền đi xa được

$D$ sai vì sóng dài ít bị nước hấp thụ nên nó hay được dùng trong truyền thông tin lien lạc trong nước

Câu 9:

+TH_1: $0<x_2 \leq \dfrac{A}{2}$

Từ giả thiết suy ra được

$x_1^{2}+x_2^{2}=A^{2}$ \left(1\right)

Mặt khác ta có:

$F_1=k\left(\delta l +x_1\right)=4 N$

$F_2=k\left(\delta l +x_2\right)=1 N$

$\Rightarrow x_1-x_2=0,03$ \left(2\right)

Từ \left(1\right) và \left(2\right) ta có:

$A^{2}-2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}=0,03^{2}$

Cơ năng lớn nhất khi $Amax$ khi và chỉ khỉ

$2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}$ lớn nhất.

Kết hợp với điều kiện $0<x_2 \leq \dfrac{A}{2}$

Ta được $A_{max} \Leftrightarrow x_2=\dfrac{A}{2}$

Suy ra $W_{max}=0,336 J$ loại vì $\delta l <0$

+TH_2: $x_2<0$

Tương tự:

$A^{2}-2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}=0,03^{2}$

$A_{max}$ khi và chỉ khi $x_2=0$

Suy ra $W_{max}=0,045$

Mọi người xem giúp e xem sai ở đâu với ạ
Câu 10:

Ta có:

$f=f_1$ thì $Z_L=Z_C$

$f_1^{2}=f_2. F_3$

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3}=\dfrac{1}{25}$

Khi $f=f_4$ thì $Z_L=2Z_C$

Suy ra $f_4=f_1 \sqrt{2} \Rightarrow f_1 \leq 50\sqrt{2}$

Mặt khác ta lại có

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3}=\dfrac{1}{25}$

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3} \geq 2 \dfrac{\sqrt{2}}{f_1}$

$\Rightarrow f_1 \geq 50\sqrt{2}$

Vậy $f_1=50\sqrt{2}$
Chọn $C$
 
Last edited:

huynhcashin

Well-Known Member
Câu 21: Tính trung bình là 8,775 $\Rightarrow$ d = 8,75 ± 0,02 (mm). Do đo bằng thước pan-me có sai số là 0,02 mm (Trong vật lý thì đo đường kính viên bi hay khối cầu bằng thước pan-me).^^ Lâu lâu chém lại không biết có đúng không !
 

huynhcashin

Well-Known Member
Câu 22: D
A, B sai thấy rõ, C sai ở chỗ đạt cực tiểu tại biên âm D dựa vào đó nên đúng.
Câu 23:B Vẽ đồ thị như parabon điểm cực đại của A ứng với $f=10Hz$
$\Rightarrow$ $A_{1}<A_{2}$
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Câu 48
Nhận thấy công suất là đại lượng đại số có tính cộng nên
$P_{AB}=P_{AD}+P_{DB}$
Đáp án là $150+100=250$ đáp án D
 

hoankuty

Ngố Design
E mới làm mấy câu đầu :D
Câu 1:

Ta có $F_{hp}=-kx ; a=-\omega ^{2}x$

Nên chọn $B$

Câu 2:

Các phát biểu đúng là 1,5. Vậy chọn $B$

Câu 3:

Mọi người đều nghe được nốt son 3 là do âm truyền đến tai người có tần số giống nhau

Còn vận tốc của âm thì không ảnh hưởng đến việc này. Do đó ta chọn $B$

Câu 4:

$M,N$ đều cách $O$ một đoạn là $\dfrac{\lambda}{4}$ do đó suy ra

$MN=\dfrac{\lambda}{2}$ Do đó $M, N$ dao động ngược pha. Chọn $B$

Câu 5:

Cơ thể người phát ra tia hồng ngoại. Nên chọn $C$

Câu 6:

$A$ đúng

$B$ sai vì chỉ giống nhau là đều hoạt động trên hiện tưởng cảm ứng điện từ

$C$ sai rồi :D

Vậy chọn $A$

Câu 7:

Ta có:

$n_D >n_C>n_V>n_L>n_{Ch}>n_T$

$\Rightarrow i_{GHD}< i_{GHV}< i_{GHC}< i_{GHCh}< i_{GHT}$

Do đó chỉ có các tia lục lam chàm tím ló ra khỏi mặt bên còn lại

Từ đó có thể chọn $C$ luôn

Câu 8:

Ta có $E=\dfrac{hc}{\lambda}$

Do đó $A, B$ sai rồi

$C$ đúng vì ban ngày sóng trung bị tần điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được. Ban đêm bị tần điện li phản xạ mạnh nên truyền đi xa được

$D$ sai vì sóng dài ít bị nước hấp thụ nên nó hay được dùng trong truyền thông tin lien lạc trong nước

Câu 9:

+TH_1: $0<x_2 \leq \dfrac{A}{2}$

Từ giả thiết suy ra được

$x_1^{2}+x_2^{2}=A^{2}$ \left(1\right)

Mặt khác ta có:

$F_1=k\left(\delta l +x_1\right)=4 N$

$F_2=k\left(\delta l +x_2\right)=1 N$

$\Rightarrow x_1-x_2=0,03$ \left(2\right)

Từ \left(1\right) và \left(2\right) ta có:

$A^{2}-2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}=0,03^{2}$

Cơ năng lớn nhất khi $Amax$ khi và chỉ khỉ

$2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}$ lớn nhất.

Kết hợp với điều kiện $0<x_2 \leq \dfrac{A}{2}$

Ta được $A_{max} \Leftrightarrow x_2=\dfrac{A}{2}$

Suy ra $W_{max}=0,336 J$ loại vì $\delta l <0$

+TH_2: $x_2<0$

Tương tự:

$A^{2}-2. X_2. \sqrt{A^{2}-x_2^{2}}=0,03^{2}$

$A_{max}$ khi và chỉ khi $x_2=0$

Suy ra $W_{max}=0,045$

Mọi người xem giúp e xem sai ở đâu với ạ
Câu 10:

Ta có:

$f=f_1$ thì $Z_L=Z_C$

$f_1^{2}=f_2. F_3$

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3}=\dfrac{1}{25}$

Khi $f=f_4$ thì $Z_L=2Z_C$

Suy ra $f_4=f_1 \sqrt{2} \Rightarrow f_1 \leq 50\sqrt{2}$

Mặt khác ta lại có

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3}=\dfrac{1}{25}$

$\dfrac{2}{f_2}+\dfrac{1}{f_3} \geq 2 \dfrac{\sqrt{2}}{f_1}$

$\Rightarrow f_1 \geq 50\sqrt{2}$

Vậy $f_1=50\sqrt{2}$
Chọn $C$

Lời giải câu số 9:

Ta có: $x_{1}-x_{2}=3\left(cm\right)$

Lại có: Khoảng thời gian lớn nhất trong một chu kì để vật đi từ vị trí có li độ $x_{1}$ tới $x_{2}$ là $0,75T$ nên: $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=A^{2}$

Do đó: $A^{2}=2x_{1}x_{2}+9\leq 9+2x_{2}\left(x_{2}+3\right)\leq 9+2.\dfrac{A^{2}}{4}+6.\dfrac{A}{2}$

$\Rightarrow \left(A-3\right)^{2}=27\Rightarrow A_{max}=3\sqrt{3}+3\left(cm\right)$

$W_{max}=4,1J$
[/giai]
Đáp án: C.
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Câu 33
Trong một chu kì vật đổi chiều chuyển động hai lần, ta chon ngay vị trí ban đầu của vật là vị trí bắt đầu xét khoảng thời gian $\delta.t$
Ta có ngay
$3T<\delta.t<4T$
Xem lại đáp án chỉ thấy câu A là phù hợp :))
Không biết nhận xét ban đầu bên trên có đúng không nữa :v
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Câu 32
Do vật đi từ $-4$ đến $4$ mà vẫn chưa đổi chiều chuyển động nên
$S_1=4+4=8$
Theo bài ra ta có ngay $8+20=4A$ suy ra $A=7$
P/S: Mấy bài sóng cơ đều cho độ lệch pha không đẹp nên mọi công thức giải nhanh đều mất tác dụng, không lẽ phải thiết lập lại. À mà hình như trong diễn đàn có công thức cho giao thoa sóng có độ lệch pha bất kì thì phải, không nhớ nó nằm ở đâu nữa :v
 
Last edited:

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Câu 21: Tính trung bình là 8,775 $\Rightarrow$ d = 8,75 ± 0,02 (mm). Do đo bằng thước pan-me có sai số là 0,02 mm (Trong vật lý thì đo đường kính viên bi hay khối cầu bằng thước pan-me).^^ Lâu lâu chém lại không biết có đúng không !
Năm 1 bách khoa thí nghiệm phải không cậu
Cái 0,02 đấy là cả sai số dụng cụ và sai số hệ thống cộng lại chứ không chỉ mỗi mình sai số dụng cụ đâu
 

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 12:
Gọi 3 phương trình lần lượt là $x_1=\cos \omega t,x_2=\cos \left(\omega t+\varphi \right),x_3=\cos \left(\omega t+2\varphi \right)$
ở bất kì nào vật cũng có tổng li độ bằng $\dfrac{5}{4}$
$\cos _0+\cos \varphi +\cos 2\varphi =\dfrac{5}{4} $
$\Leftrightarrow \cos \varphi +2\cos ^2\varphi -\dfrac{5}{4} =0$
$\cos \varphi =\dfrac{-1+\sqrt{11}}{4} $
Mà ta có lại độ khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ 2:
$\Leftrightarrow$ $d_{max}=\sqrt{1+\cos \varphi }$
$d_{max}\approx 1,25 $

Chọn đáp án là đáp án C.
Không hiểu cho đoạn cách nhau 1cm hay cho thế để làm loạn thôi, hay là em sai rồi hay sao ý gần nhất cách nhau nhiều thế.@@
 
Last edited:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 35:
Thời gian để động năng bằng thế năng liên tiếp là $\dfrac{T}{4}$
$\dfrac{T}{4}=0,4\rightarrow T=1,6s$
Ta có $T_d=T_t=\dfrac{T}{2}$ $\Rightarrow$ $T_d=0,8s$
Chọn đáp án D.
 
Last edited:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 39:
$T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g_{bK}}}$
Với $g_{bk}=\sqrt{a^2+g^2}$
$\Leftrightarrow T'=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+a^2}}}$
Chọn đáp án C.
Em không biết khi chậm dần đều có được áp dụng công thức này không.
 

Nắng

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Câu 12:
Gọi 3 phương trình lần lượt là $x_1=\cos \omega t,x_2=\cos \left(\omega t+\varphi \right),x_3=\cos \left(\omega t+2\varphi \right)$
ở bất kì nào vật cũng có tổng li độ bằng $\dfrac{5}{4}$
$\cos _0+\cos \varphi +\cos 2\varphi =\dfrac{5}{4} $
$\Leftrightarrow \cos \varphi +2\cos ^2\varphi -\dfrac{5}{4} =0$
$\cos \varphi =\dfrac{-1+\sqrt{11}}{4} $
Mà ta có lại độ khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ 2:
$\Leftrightarrow$ $d_{max}=\sqrt{1+\cos \varphi }$
$d_{max}\approx 1,25 $

Chọn đáp án là đáp án C.
Không hiểu cho đoạn cách nhau 1cm hay cho thế để làm loạn thôi, hay là em sai rồi hay sao ý gần nhất cách nhau nhiều thế.@@
Tại sao $d_{max}=\sqrt{1+\cos \varphi }$ o_O
 

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Cầu 37:
Chu kì 3s thì đi hết cung tròn dài 2cm có nghĩa là đi từ biên dương về biên âm là 1 góc $180^o$ có nghĩa $A=1cm$.
Thời gian để hòn bi đi được 1cm kệ từ vị trí cân bằng là $t=\dfrac{T}{4}\rightarrow t=0,75s$
Chọn đáp án D.
Câu 38:
Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nửa năng lượng điện trường cực đại là $\dfrac{T}{8}$
$\rightarrow t=\dfrac{T}{8}=\dfrac{1}{400}s$
Với $T=2\pi \sqrt{LC}$
Chọn đáp án D.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top