Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển

skylinehermes

New Member
Bài toán
2 vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là $m_1=900g$ và $m_2=4kg$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng là xo nhẹ có độ cứng là $k=15 \ \text{N}/\text{m}$. Vật B dựa vào bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu 2 vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ từ phía ngoài bay dọc theo trục lò xo với vận tốc v đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là:
A. 17,9 m/s
B. 17,9 cm/s
C. 1,79 cm/s
D. 1,79 m/s
 

hoankuty

Ngố Design
Ta thấy rằng B dịch chuyển được khi cung cấp:

$K.A'\geq \mu .m_{2}.g $

$\Rightarrow A\geq \dfrac{4}{15} m$.

Do tác động ma sát nên hệ (A+C) sẽ dao động tắt dần. Độ giảm biên độ mỗi khi hệ này qua vị trí cân bằng là:

$\Delta A=\dfrac{2.F_{ms}}{K}=\dfrac{2\mu \left(m_{1}+m\right)g}{K}=\dfrac{2}{15} m$.

Do đó, biên độ lúc C vừa va chạm A là:

$A=A'+\Delta A=\dfrac{6}{15} m$.

Sau va chạm thì $v=10v'$

Bảo toàn năng lượng trong cả quá trình, ta có:

$\dfrac{K.A^{2}}{2}+ \mu .\left(m_{1}+m\right)g =\dfrac{\left(m_{1}+m\right).v'^{2}}{2}$

$\Rightarrow v'^{2}=\dfrac{48}{15} $

$\Rightarrow v'=1,79 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Do đó,$\Rightarrow v=17,9 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$

Chọn A.
 

skylinehermes

New Member
Ta thấy rằng B dịch chuyển được khi cung cấp:

$K.A'\geq \mu .m_{2}.g $

$\Rightarrow A\geq \dfrac{4}{15} m$.

Do tác động ma sát nên hệ (A+C) sẽ dao động tắt dần. Độ giảm biên độ mỗi khi hệ này qua vị trí cân bằng là:

$\Delta A=\dfrac{2.F_{ms}}{K}=\dfrac{2\mu \left(m_{1}+m\right)g}{K}=\dfrac{2}{15} m$.

Do đó, biên độ lúc C vừa va chạm A là:

$A=A'+\Delta A=\dfrac{6}{15} m$.

Sau va chạm thì $v=10v'$

Bảo toàn năng lượng trong cả quá trình, ta có:

$\dfrac{K.A^{2}}{2}+ \mu .\left(m_{1}+m\right)g =\dfrac{\left(m_{1}+m\right).v'^{2}}{2}$

$\Rightarrow v'^{2}=\dfrac{48}{15} $

$\Rightarrow v'=1,79 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Do đó,$\Rightarrow v=17,9 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$

Chọn A.
Đáp án đúng rồi . Cảm ơn nhé giải chi tiết quá.
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
2 vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là $m_1=900g$ và $m_2=4kg$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng là xo nhẹ có độ cứng là $k=15 \ \text{N}/\text{m}$. Vật B dựa vào bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu 2 vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ từ phía ngoài bay dọc theo trục lò xo với vận tốc v đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là:
A. 17,9 m/s
B. 17,9 cm/s
C. 1,79 cm/s
D. 1,79 m/s
Đã thảo luận tại:
http://vatliphothong.vn/t/1720/
 

Quảng cáo

Top