Gia tốc góc

Hà123quanh

New Member
Một bánh xe là một đĩa tròn đồng nhất bán kính 40cm có thể quay quanh một trục nằm ngang. Một dây quấn quanh vành và được kéo xuống với một lực 30N. Dây đi được 60cm trong 1s. Tính gia tốc góc của bánh xe
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top