Gia tốc góc của vật là?

dinhngan95

New Member
Bài toán
Một vật rắn đang quay đều thì tăng tốc quay nhanh dần đều một trục cố định đi qua vật, tính từ khi bắt đầu tăng tốc, trong giây thứ $5$ vật quay được một góc $2,5 rad$, trong giây thứ $6$ vật quay được một góc $3,5 rad$. Gia tốc góc của vật là ?
A. $1 rad/s^2$
B. $2 rad/s^2$
C. $1,5 rad/s^2$
D. $2,5 rad/s^2$
BQT: Nhắc nhở
Thứ 1: Bạn chú ý viết hoa đàu câu và sau dấu chấm
Thứ 2: Bạn chú ý đăng bài như mẫu trên nhấn nút BT
Thứ 3: Bạn học cách gõ công thức toán tại đây http://vatliphothong.vn/t/1430/
Thân Đá Tảng
 

Chuyên mục

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một vật rắn đang quay đều thì tăng tốc quay nhanh dần đều một trục cố định đi qua vật, tính từ khi bắt đầu tăng tốc, trong giây thứ $5$ vật quay được một góc $2,5 rad$, trong giây thứ $6$ vật quay được một góc $3,5 rad$. Gia tốc góc của vật là ?
A. $1 rad/s^2$
B. $2 rad/s^2$
C. $1,5 rad/s^2$
D. $2,5 rad/s^2$
Bài làm:
Ta có góc quay trong giây thứ n là hiệu góc quay sau $n (s)$ và $(n-1)(s)$.
Theo bài, ta gọi $\gamma$ là gia tóc góc, $\omega_o$ là tốc độ góc ban đầu.
$$2,5= \omega_o(5-4) + \dfrac{\gamma}{2}(5^2-4^2).$$
$$3,5 = \omega_o(6-5)+\dfrac{\gamma}{2}(6^2-5^2).$$
Giải hệ hai phương trình trên ta có:
$$\gamma =1 rad/s^2.$$
Chọn $A$.
 

dinhngan95

New Member
Bài làm:
Ta có góc quay trong giây thứ n là hiệu góc quay sau $n (s)$ và $(n-1)(s)$.
Theo bài, ta gọi $\gamma$ là gia tóc góc, $\omega_o$ là tốc độ góc ban đầu.
$$2,5= \omega_o(5-4) + \dfrac{\gamma}{2}(5^2-4^2).$$
$$3,5 = \omega_o(6-5)+\dfrac{\gamma}{2}(6^2-5^2).$$
Giải hệ hai phương trình trên ta có:
$$\gamma =1 rad/s^2.$$
Chọn $A$.
Cảm ơn bạn :)
P/S Không có gì, tuy nhiên lần sau viết hoa đầu câu nhé!
Tôi sửa lại cho bạn rồi.
Thân.
HBD.
 

Quảng cáo

Top