Ebook giản đồ vecto.

Chuyên mục

To_Be_The_Best

Active Member
Cái sóng cơ với sóng dừng bạn hình dung quấn dây thôi, như chương I


Sóng dừng mình làm khá ổn

Sóng cơ cái đoạn M kéo N hay N kéo M trên đường tròn ấy, mình không hiểu, còn những bài hoàn toàn dùng đường tròn để giải thì mình phải bỏ qua luôn

Cậu có tài liệu nào hay phần này cho mình với

Thanks
 

Đá Tảng

Tuệ Quang
Moderator
Sóng dừng mình làm khá ổn

Sóng cơ cái đoạn M kéo N hay N kéo M trên đường tròn ấy, mình không hiểu, còn những bài hoàn toàn dùng đường tròn để giải thì mình phải bỏ qua luôn

Cậu có tài liệu nào hay phần này cho mình với

Thanks

Ảnh chụp màn hình_2013-05-27_205042.png
 

To_Be_The_Best

Active Member
Mình không hiểu ý cậu, vì mình không hiểu bản chất truyền với dao động (sao nó lại ngược lại nhau thế)

Cậu làm bài này bằng đường tròn rồi giải thích cho mình nha

$u_M=3sin(\pi t) cm$

$u_N=3\cos (\pi t +\dfrac{\pi}{4})$ cm

MN = 25 cm

Vậy, sóng truyền từ M đến N hay N đến M

Cậu dùng mỗi đường tròn thôi nha
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Đá Tảng

Tuệ Quang
Moderator
Mình không hiểu ý cậu, vì mình không hiểu bản chất truyền với dao động (sao nó lại ngược lại nhau thế)

Cậu làm bài này bằng đường tròn rồi giải thích cho mình nha

$u_M=3sin(\pi t) cm$

$u_N=3\cos (\pi t +\dfrac{\pi}{4})$ cm

MN = 25 cm

Vậy, sóng truyền từ M đến N hay N đến M

Cậu dùng mỗi đường tròn thôi nha

Từ N đến M cậu ạ chiều truyền là chiều trễ pha
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top