Động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?

banana257

Well-Known Member
Bài toán
Hai con lắc lò xo giống nhau (vật có cùng khối lượng $m$,lò xo có cùng độ cứng $k$ ).Kích thích chi hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là $nA , A(m)$ (với $n>0$ và nguyên ) dao động cùng pha.Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng cảu hai con lắc.Khi động năng của con lắc thứ nhất là $a(a>0)(J)$ thì thế năng của con lắc thứ hai là $b(b>0)(J)$ Khi thế năng của con lắc thứ nhất là $c(0<c<a+bn^2)(J)$ thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu $(J)$? ( Tính theo $a,b,c,n$)
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Hai con lắc lò xo giống nhau (vật có cùng khối lượng $m$,lò xo có cùng độ cứng $k$ ).Kích thích chi hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là $nA , A(m)$ (với $n>0$ và nguyên ) dao động cùng pha.Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng cảu hai con lắc.Khi động năng của con lắc thứ nhất là $a(a>0)(J)$ thì thế năng của con lắc thứ hai là $b(b>0)(J)$ Khi thế năng của con lắc thứ nhất là $c(0<c<a+bn^2)(J)$ thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu $(J)$? ( Tính theo $a,b,c,n$)
Bài làm:
Vì 2 con lắc dao động cùng pha nên:
$$W_{t2}=b \Rightarrow W_{t1}=n^2 b.$$
$$\Rightarrow W_1=W_{t1}+W_{đ1}=a+n^2 b.$$
$$\Rightarrow W_2=\dfrac{a+n^2 b}{n^2}.$$
$$W'_{t1}=c \rightarrow W'_{t2}=\dfrac{c}{n^2}.$$
$$\rightarrow W_{đ2}=b+\dfrac{a-c}{n^2}.$$
 

Quảng cáo

Top