Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện?

Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2} \cos \left(100\pi t\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RLC cuộn dây không thuần cảm. Biết điện áp hiệu dụng $R$ là $40\sqrt{3}$. Điện áp của đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện sớm pha hơn điện áp toàn mạch là $\dfrac{\pi }{6}$. Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện là
A. $\dfrac{\pi }{4}$
B. $\dfrac{\pi }{3}$
C. $\dfrac{\pi }{6}$
D. $\dfrac{\pi }{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

cô đơn

Active Member
Bài này chắc phải dùng giản đồ. Bạn nào vẽ giúp giản đồ bài này với(mình k biết vẽ giản đồ bài này nên k giải được)
 
Comment

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2} \cos \left(100\pi t\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RLC cuộn dây không thuần cảm. Biết điện áp hiệu dụng $R$ là $40\sqrt{3}$. Điện áp của đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện sớm pha hơn điện áp toàn mạch là $\dfrac{\pi }{6}$. Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện là
A. $\dfrac{\pi }{4}$
B. $\dfrac{\pi }{3}$
C. $\dfrac{\pi }{6}$
D. $\dfrac{\pi }{2}$
Lời giải
Hãy xem đây!
14209807492862131639183.jpg

Theo đề bài $\varphi=\dfrac{\pi }{6}$. Mặt khác ${U_R}^2={U_{LC}}^2+U^2-2UU_{LC}\cos {\dfrac{\pi }{6}}$
$\Rightarrow U_{LC}=69,3=U_R$
$ \Rightarrow $ hình tứ giác đó chính là hình thoi và $\vec U$ là tia phân giác $ \Rightarrow $ góc giữa $\vec U$ và $\vec I$ là $\dfrac{\pi }{6}$ Chọn C.
 
Last edited:
Comment

Quảng cáo

Top