Độ dài cung OM

skylinehermes

New Member
Bài toán
Một anten parabol đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng ngang một góc 45 độ hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện ly, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Cho bán kính Trái Đất R=6400km. Tâng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100km trên mặt đất. Cho 1 phút=$3.10^{-4}$ Rad. Tính độ dài cung OM.
A. 197,2km
B. 97,7km
C. 356km
D. 196km
 

__hihi_haha__

Active Member
Bài toán
Một anten parabol đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng ngang một góc 45 độ hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện ly, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Cho bán kính Trái Đất R=6400km. Tâng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100km trên mặt đất. Cho 1 phút=$3.10^{-4}$ Rad. Tính độ dài cung OM.
A. 197,2km
B. 97,7km
C. 356km
D. 196km
Lời giải :
Ta có $$\varphi_2 =90^o +45^o=135^o$$
IO=R=6400 km; IN= R +100=6500 km
Xét $\Delta ION$ :
$$\dfrac{OI}{\sin \varphi_3}=\dfrac{IN}{\sin \varphi_2}$$
$$\Rightarrow \sin \varphi_3 =\dfrac{6400.\sin \varphi_2}{6500}=0,696$$
$\Rightarrow \varphi_3=44,125^o$
$\Rightarrow \varphi_1=2\left(180^0 -135^o-44,125^o\right)=1,75^o=1.60' +45'=105'=105.3.10^{-4}$
$=0,0315 rad$
Khi đó độ dài cung OM :
$OM=\varphi_1.R=0,0315.6400=201,6 km$$
Sai chỗ nào khôngg biết nữa
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top