Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trê

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán:
Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện $100$ lần. Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Và khi chưa tăng điện áp thì độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng $15$% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Lời giải:
- Ban đầu:
+ Độ giảm thế là: $x$
+ Điện áp truyền đi là: $\dfrac{x}{0,15}$
+ Điện áp truyền đến nơi tiêu thụ $ \dfrac{17}{3} x$
- Sau đó:
+ Công suất hao phí giảm $100$ lần, độ giảm thế giảm $10$ lần $= 0,1 x$
+ Công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi, I giảm 10 lần suy ra điện áp truyền đến nơi tiêu thụ: $\dfrac{170}{3} x$
+ Điện áp truyền đi: $(\dfrac{170}{3} + 0,1)x$
- Cần tăng điện áp truyền đi: $\dfrac{\dfrac{170}{3} + 0,1}{\dfrac{1}{0,15}} = 8,515$ lần.
Trích bài anh duynhan

Bài toán tổng quát: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, dộ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp còn lại ở cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây tải giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần.?
A. $\dfrac{n+a}{\sqrt{a}(n+1)}$
B. $\dfrac{n+a}{n+1}$
C. $\dfrac{n}{a(n+1)}$
D. $\dfrac{n+\sqrt{a}}{\sqrt{a}(n+1)}$

Theo lời giải phổ biến công thức đúng là $A$
Tuy nhiên công thức này ra đáp án là $8,7$
Ai giải thích cho em với : Lil.Tee, duynhan, ruocchua, consong.....
 

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán:Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện $100$ lần. Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Và khi chưa tăng điện áp thì độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng $15$ % điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Bài toán tổng quát:Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, dộ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp còn lại ở cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây tải giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần.?​
Cái anh bôi đỏ chính là mâu chốt của việc em thắc mắc đó.​
 

ngocnhat95

Active Member
Mình làm thế này ko biết có đúng ko nữa,, :)
Bài Làm:
Độ giảm điện thế $\Delta u =I.r$ $P_{hp}=RI^2$
Nên công suất hao phí giảm 100 lần thì I giảm 10 lần và độ giảm điện thế giảm 10 lần.$(I_1=10I_2)$
Ta có:
$U_1=E_1-I_1.r$ ; $U_2=E_2-I_2.r$ .
Mà $I_1.r=0,15.E_1 $ Nên $I_2.r=0,015.E_1$
Suy ra: $U_1=0,85E_1$;$U_2=E_2-0,015E_1$
Mặt khác: $\dfrac{P_{hp1}}{P_{hp2}}=(\dfrac{U_2}{U_1})^2$
$ \Rightarrow $$\dfrac{U_2}{U_1}=10$ $\Rightarrow $ $E_2=8,515.E_1$
 
Bài toán:Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện $100$ lần. Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Và khi chưa tăng điện áp thì độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng $15$% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Bài toán tổng quát:Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, dộ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp còn lại ở cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây tải giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần.?
Cái anh bôi đỏ chính là mâu chốt của việc em thắc mắc đó.

Vậy điện áp của hai cái này khác gì nhau ạ công thức tính điện áp giữa hai cái này là sao ai chỉ giúp em với
 

Quảng cáo

Top