Địa lí

Maoromata

New Member
Khai thác thủy sản nước ta hiện nay:
A. có tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu
B. Chỉ khai thác thủy sản ven bờ là chính
C. đã được đẩy mạnh ở các tỉnh ven biển
D. Không khó khắn về ngư cụ đánh bắt
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top