The Collectors

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ:

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ:
A. 480 vòng/phút.
B. 400 vòng/phút.
C. 96 vòng/phút.
D. 375 vòng/phút.
+ Tốc độ của roto $n=\dfrac{60f}{p}=\dfrac{60.50}{8}=375$ vòng/phút
Đáp án D.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top