The Collectors

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với?

Câu hỏi: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với?
A. nước.
B. nước muối.
C. cồn.
D. giấm ăn.
Phương pháp giải:
Mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), cần sử dụng dung dịch có thể trung hòa amin mà không gây hại.
Giải chi tiết:
Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với giấm ăn (CH3​COOH).
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top