f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trịcực đại thì tần số dòng điện bằng

nhocmimihi

Active Member
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm $2L>CR^{2}$ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định $ u=U\sqrt{2}\cos _2\pi ft$(V). Khi tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị $f_{1}=30\sqrt{2}Hz$ hoặc $f_{2}=40\sqrt{2}Hz$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trịkhông đổi. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trịcực đại thì tần số dòng điện bằng
A. 50Hz
B. 48Hz
C. 30Hz
D. 40Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm $2L>CR^{2}$ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định $ u=U\sqrt{2}\cos2\pi ft$(V). Khi tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị $f_{1}=30\sqrt{2}Hz$ hoặc $f_{2}=40\sqrt{2}Hz$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trịkhông đổi. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trịcực đại thì tần số dòng điện bằng
A. 50Hz
B. 48Hz
C. 30Hz
D. 40Hz
Bài làm:
Theo công thức giải nhanh:
$$f_o^2=\dfrac{f_1^2+f_2^2}{2}.$$
$$\Rightarrow f_o=50 Hz.$$
Chọn $A$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top