Đề 4 (Luyện đề NAV-CVB)

To_Be_The_Best

Active Member
Bài 14.
Một quả cầu có kích thước nhỏ và có khối lượng m, được treo dưới 1 sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài 1 m, điểm treo sợi dây cách mặt đất nằm ngang là 2m. Đưa quả cầu ra khỏi VTCB O sao cho sợi dây lập với phương thẳng đứng 1 góc 10*, rồi buông nhẹ cho nó chuyển động. Bỏ qua lực cản môi trường và lấy gia tốc trọng trường $10 (m/s^2)$. Nếu khi qua VTCB dây bị đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo bao nhiêu ?
A. $0,8\sqrt{17} m$
B. $0,63m$
C. $0,49m$
D. $0,25m$

Bài 15.
Mạch gồm điện trở $R=100\Omega$ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L=\dfrac{1}{\pi} H$. ĐIện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có dạng $u=400\cos^2 50\pi t (V)$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng
A. $1A$
B. $3,26A$
C. $(2+\sqrt 2) A$
D. $\sqrt 5 A$

Bài 16.
Một con lắc đơn vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích $q>0$ được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường có biên độ $\alpha _{max}$. Khi con lắc có li độ góc $0,5\sqrt{3}\alpha_{max}$, tác dụng điện trường đều mà vecto cường độ điện trường có độ lớn E và hướng thẳng đứng xuống dưới. Biết $qE=mg$. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào ?
A. Giảm 25%
B. Tăng 25%
C. Tăng 75%
D. Giảm 75%

Bài 25
Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần). Khi đó điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R là $200 V$. Khi điện áp tức thời ở 2 đầu đoạn mạch là $100\sqrt2 V$ thì điện áp tức thời ở 2 đầu điện trở và cuộn cảm đều là $-100\sqrt6 V$. Tính giá trị hiệu dụng $U_{AB}$
A. 500 V
B. 615 V
C. 300 V
D. 200 V

Bài 26.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng $k =100 N/m$, đầu dưới gắn vật nhỏ có khối lượng $m=100g.$ Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc $10 \sqrt 30 cm/s$ hướng thẳng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lắc có độ lớn không đổi và bằng $F_C=0,1 N$. Lấy $g=10 m/s^2$. Li độ cực đại của vật là:
A. $1,25 cm$
B. $0,6 cm$
C. $1,6 cm$
D. $1,95 cm$

Bài 31.
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe 2 bức xạ có bước sóng $\lambda_1 =0,42\mu m$ và $\lambda_2=0,525\mu m$. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm $M$ trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$, và điểm $N$ là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$. Biết $M$ và $N$ nằm cùng về 1 phía so với vân sáng trung tâm . Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm $M, N$ thì trong đoạn $MN$ có bao nhiêu vạch sáng ?
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7

Bài 32
Một máy quang phổ, lăng kính có góc chiết quang $60^o$ và chiết suất đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là $1,608$ và $1,635.$ Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới $54^o.$ Cho biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40cm. Tính khoảng cách giữa hai vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh
A. $1,68cm$
B. $1,86cm$
C. $1,88cm$
D. $1,78cm$

Bài 44
Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ?
A.Cảm ứng điện từ
B. Tự cảm
C. Cộng hưởng điện
D. Từ hóa


Bài 49.
Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng
A. Mắt thường
B. Màn ảnh huỳnh quang
C. Kính ảnh hồng ngoại
D. Thí nghiệm Hec về hiện tượng quang điện

☻☻☻☻☻

Link bài mình chèn trong chữ "Bài n"

Đáp án
14. D
15. D
16. C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top