The Collectors

Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 2 A. Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng
A. $50\sqrt{3}\, V.$
B. $50\sqrt{2}\, V.$
C. 50 V.
D. $100\sqrt{3}\, V.$
+ Đối với đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần thì điện áp hai đầu mạch vuông pha với dòng điện qua mạch
$\Rightarrow {{\left(\dfrac{u}{{{U}_{0}}} \right)}^{2}}+{{\left(\dfrac{i}{{{I}_{0}}} \right)}^{2}}=1\Rightarrow \left| u \right|={{U}_{0}}\sqrt{1-{{\left(\dfrac{i}{{{I}_{0}}} \right)}^{2}}}=200\sqrt{1-{{\left(\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}}=100\sqrt{3}\,\, V$
Đáp án D.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top