Đáp án thi thử đại học lần 4 /2013 của diễn đàn vật lí phổ thông

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Đáp án đề thi thử môn vật lí lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông
1 D 11 B 21 C 31 A 41 B
2 B 12 A 22 B 32 A 42 C
3 C 13 A 23 B 33 C 43 D
4 B 14 B 24 C 34 D 44 A
5 B 15 D 25 C 35 D 45 B
6 A 16 D 26 A 36 B 46 C
7 B 17 B 27 A 37 B 47 A
8 D 18 C 28 B 38 A 48 C
9 D 19 A 29 D 39 B 49 B
10 A 20 A 30 C 40 B 50 D
Các bạn có thắc mắc, ý kiến xin gửi về diễn đàn Vật lí phổ thông.
hieubuidinh
 

Chuyên mục

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Mình nhận được 3 bài làm gửi về:
Qua so đáp án, mình xin công bố kết quả như sau:
Bạn @t22495 đạt 25/50
Bạn DITIOF đạt 22/50
Bạn đậu đại học 111 đạt 21/50.
Dù kết quả chưa cao nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực của các bạn, thì điểm cao khi thi đại học là không xa vời-gần ngay trước mắt-trong tầm tay.
Nhớ là đề thi không quá hóc đâu-đề 4 ra nhằm mục đích khảo sát và tập dượt thôi.
 

Quảng cáo

Top