Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng?

SunShine 98

New Member
Bài toán
1 đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là $u=200\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V, i=4\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)A$, Tại thời điểm t, điện áp 2 đầu mạch có giá trị bằng -100$\sqrt{2}$V và đang giảm thì sau đó 1/240 s cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng?
 

Nguyễn Đình Huynh

Active Member
Bài toán
1 đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là $u=200\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V, i=4\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)A$, Tại thời điểm t, điện áp 2 đầu mạch có giá trị bằng -100$\sqrt{2}$V và đang giảm thì sau đó 1/240 s cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng?
Lời giải

Tại thời điểm $t$ vật đang ở vị trí $u=-\dfrac{U\sqrt{2}}{2}$ và chuyển động theo chiều âm.
Góc quét thêm là $\varphi= \omega t'=\dfrac{\pi }{2}$. Khi đó vật đang ở vị trí $u=-\dfrac{U\sqrt{2}}{2}$ và chuyển động theo chiều dương.
Độ lệch pha của $u$ và $i$ là $\dfrac{\pi }{6}$, $u$ sớm pha hơn $i$ nên pha của $i$ là $-\dfrac{11\pi }{12} \implies i=-\sqrt{6}-\sqrt{2} \approx -3,8637 ~\text{A}$
 

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top