MPĐ Cường độ dòng điện đi qua tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là

anh yêu em

Active Member
Bài toán
Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha la 127V và tần số f=50Hz . Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác , mỗi tải có điện trở thuần 100$\Omega $ và cuộn dây có tự cảm $\dfrac{1}{\Omega } $ H . Cường độ dòng điện đi qua tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là
A. I=1,10A;P=250W
B. I=1,56A;P=726W
C. I=1,56A;P=242W
D. I=1,10A;P=750W
Mong mọi người giúp đỡ
 

Thảo Bùi

Active Member
Vì nguồn mắc sao
Bài toán
Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha la 127V và tần số f=50Hz . Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác , mỗi tải có điện trở thuần 100$\Omega $ và cuộn dây có tự cảm $\dfrac{1}{\Omega } $ H . Cường độ dòng điện đi qua tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là
A. I=1,10A;P=250W
B. I=1,56A;P=726W
C. I=1,56A;P=242W
D. I=1,10A;P=750W
Mong mọi người giúp đỡ
Vì nguồn mắc sao, tải mắc tam giác nên
U=$U_d$=$U_p$ $\sqrt{3}$=127$\sqrt{3}$
ta có $I_1$=$I_2$=$I_3$=127$\sqrt{3}$/100$\sqrt{2}$ ( vì 3 tải đối xứng và tổng trở mỗi tải = 100$\sqrt{2}$ )
còn công suất thì P=I$^{2}$R. Bấm máy tính ra C nhé.
 

Quảng cáo

Top