Chu kỳ trong bài toán thực tế về con lắc đơn

Cador.Halley

New Member
Bài toán
Một người đánh đu. Hệ đu và người coi như một con lắc đơn. Khi người ngồi xổm trên thành đu thì chu kỳ là 4,42 (s). Khi người đứng lên, trọng tâm của hệ đu và người nâng lên ( lại gần trục quay) một đoạn 35cm. Chu kỳ mới là
(Đ/s: 4,24s)

(43-101)
 

vietpro213tb

Well-Known Member
Bài toán
Một người đánh đu. Hệ đu và người coi như một con lắc đơn. Khi người ngồi xổm trên thành đu thì chu kỳ là 4,42 (s). Khi người đứng lên, trọng tâm của hệ đu và người nâng lên ( lại gần trục quay) một đoạn 35cm. Chu kỳ mới là
(Đ/s: 4,24s)

(43-101)

Giả thiết có ta $$l=\dfrac{T^2g}{4 \pi^2}$$
Chu kì mới là:
$$T_{\text{new}}=2 \pi \sqrt{\dfrac{\dfrac{T^2g}{4 \pi^2}-d}{g}}=4,26$$
 

Quảng cáo

Top