Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe là

liked

Well-Known Member
Bài toán 1 con lắc đơn chiều dài l được treo vào trần của 1 toa xe đang xuống dốc mà mặt dốc nghiêng một góc $\alpha$ so với phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí, khi con lắc đang cân bằng trong toa xe thì dây treo nghiêng 1 góc $\beta$ so với phương thẳng đứng.Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe là:

A.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}}$
B.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha+\beta)}{g\cos\alpha}}$
C.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha-\beta)}{g\cos\alpha}}$
D.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha+\beta)}{g\cos\beta}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

KSTN_BK_95

Active Member
Bài toán 1 con lắc đơn chiều dài l được treo vào trần của 1 toa xe đang xuống dốc mà mặt dốc nghiêng một góc $\alpha$ so với phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí, khi con lắc đang cân bằng trong toa xe thì dây treo nghiêng 1 góc $\beta$ so với phương thẳng đứng.Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe là:

A.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha-\beta)}{g\cos\beta}}$
B.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha+\beta)}{g\cos\alpha}}$
C.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha-\beta)}{g\cos\alpha}}$
D.$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos(\alpha+\beta)}{g\cos\beta}}$

$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_{th}}}$

ta cần tính $g_{th}$

Theo hình vẽ và định lí sin:

$$\dfrac{g}{\sin(90-(\beta-\alpha))}=\dfrac{g_{th}}{\sin (90-\alpha)}$$

Từ đó ta suy ra đáp án C.

Bực quá ,máy nhà mình hỏng, không có paint, ko biết làm sao để đưa ảnh.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

sooley

Active Member
$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_{th}}}$

ta cần tính $g_{th}$

Theo hình vẽ và định lí sin:

$$\dfrac{g}{\sin(90-(\beta-\alpha))}=\dfrac{g_{th}}{\sin (90-\alpha)}$$

Từ đó ta suy ra đáp án C.

Bực quá ,máy nhà mình hỏng, không có paint, ko biết làm sao để đưa ảnh.
Bạn nào thử vẽ hình ra được không mình đọc bài của bạn BK_95 không được hiểu lắm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

liked

Well-Known Member
$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_{th}}}$

ta cần tính $g_{th}$

Theo hình vẽ và định lí sin:

$$\dfrac{g}{\sin(90-(\beta-\alpha))}=\dfrac{g_{th}}{\sin (90-\alpha)}$$

Từ đó ta suy ra đáp án C.

Bực quá ,máy nhà mình hỏng, không có paint, ko biết làm sao để đưa ảnh.

Bạn nào thử vẽ hình ra được không mình đọc bài của bạn BK_95 không được hiểu lắm
v1EBDhigravenh_zps1e1d13cf.png
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top