Chu kì dao động điều hòa của con lắc khi ô tô xuống dốc có hệ số ma sát

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài $0,5m$ treo ở trên trần một ô tô đang xuống dốc nghiêng với phương ngang một góc $30^0$. Lấy $g = 10m/s2$.Chu kì dao động điều hòa của con lắc khi ô tô xuống dốc có hệ số ma sát $0,2$ là
A. 1,51s
B. 1,49s.
C. 1,97s.
D. 2,01s.
 

hoangmac

Well-Known Member
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài $0,5m$ treo ở trên trần một ô tô đang xuống dốc nghiêng với phương ngang một góc $30^0$. Lấy $g = 10m/s2$.Chu kì dao động điều hòa của con lắc khi ô tô xuống dốc có hệ số ma sát $0,2$ là
A. 1,51s
B. 1,49s.
C. 1,97s.
D. 2,01s.

$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g\cos \alpha \sqrt{\mu^2+1}}}=1,495s$
Đáp án B
 

Quảng cáo

Top