Chu kì dao động của vật khi đó

rainmeteror

Active Member
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đúng gồm vật nặng 200g, lò xo có độ cứng 0,2 N/cm. Đưa vật nặng lên theo phương thẳng đứng đến vị trí để ngay khi thả nhẹ thì gia tốc của vật là 3g.(với g=$10m/s^2$ là gia tốc trọng trường). Vị trí cân bằng của con lắc cao hơn sàn nằm ngang 15cm. Va chạm giữa vật và sàn là đàn hồi xuyên tâm. Chu kì dao động của vật khi đó là:
A. $\dfrac{\pi}{15}$ s
B. $\dfrac{2\pi}{12}$ s
C. $\dfrac{\pi}{10}$ s
D. $\dfrac{4\pi}{3}$ s
 

Quảng cáo

Top