The Collectors

Cho dòng điện có cường độ $i=5\sqrt{2}\cos \left(100\pi t \right)$ (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Cho dòng điện có cường độ $i=5\sqrt{2}\cos \left(100\pi t \right)$ (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung 250/π μF. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng:
A. 250 V.
B. 200 V.
C. 400 V.
D. 220 V.
+ Dung kháng của tụ điện ${{{Z}}_{C}}=\dfrac{1}{C\omega }=\dfrac{1}{\dfrac{250}{\pi }{{. 10}^{-6}}. 100\pi }=40\,\,\Omega .$
$\Rightarrow $ Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện ${{U}_{C}}=I{{Z}_{C}}=5.40=200\,\, V.$
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top